Dugo Selo

Falacec-v05-24

Stambeno-poslovna građevina


Građevina je smještena u centru Dugog Sela u Osječkoj ulici.

Falacec-v05-11

Pogledajte ostale fotografije na u našoj galeriji projekata ili na linku investitora FALAČEC d.o.o.
Crikvenica-Car

Issa-Car-v01-68-4

Villa - jedna stambena jedinica


Građevina je u projektoj fazi, lokacija gradnje je u Crikvenica.

Issa-Car-v01-68-3

Pogledajte ostale fotografije na u našoj galeriji projekata, investitor je privatna osobaCrikvenica-MT-Fran

EX-51

Villa Fran - četiri stambene jedinice


Građevina je u fazi gradnje, lokacija gradnje je u Crikvenica.

INT-2 2

Pogledajte ostale fotografije na u našoj galeriji projekata, investitor je Projekt MT d.o.o.Aralica

Aralica-v02-31

Pivnica/Hostel ugostiteljsko turistički centar


Građevina je u projektoj fazi, lokacija gradnje je u Podsusedu, Zagreb.

Aralica-v03-02

Pogledajte ostale fotografije na u našoj galeriji projekata, investitor je Pindus d.o.o.projects in work